Primjer ZELENOG OTOKA – naselje Davor

Lokacije ZELENIH OTOKA – naselje Davor:

 

  1. Križanje ulica kralja Petra-Svačića i kralja Petra Krešimira IV
  2. Križanje ulica Vladmira Nazora i Vatroslava Lisinskog
  3. Ulica Kralja Tomislava
  4. Savska ulica, naselje Orubica

Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama na kojima su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. Izdvojenim prikupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se iskorištavanje vrijednih sirovina te se doprinosi smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.
Općenito, uspostavom sustava zelenih otoka, doprinosi se zaštiti okoliša. Ovisno o području sakupljanja kućnog komunalnog otpada, u samim zelenim otocima se može nalaziti različit broj spremnika. U Općini Davor nalazi se pet zelenih otoka u kojima se odvojeno prikupljaju korisni dijelovi otpada kao što su otpadni papir, plastika i staklo. Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka te štedi dragocjeni deponijski prostor.
Zeleni otoci se prazne prema potrebi, a otpad se odvozi u reciklažno dvorište gdje se ručno odvajaju korisne komponente odbačenog otpada.
Na zelenim otocima Općine Davor nalaze se tri kontejnera od 1.100 l za papir, plastiku i staklo. Planira se povećati broj spremnika na zelenim otocima dodavanjem spremnika za odvojeno prikupljanje tekstila.
Svi stanovnici Općine Davor imaju mogućnost selektivnog odlaganja otpada preko zelenih otoka.
Reciklažom jedne tone otpadnog papira može se spasiti 20 mladih stabala, uštedjeti oko 60.000 litara vode, potrošiti upola manje energije i 15 puta manje onečistiti otpadne vode. Plastični otpad čini više od 30% kućnog otpada, a od toga veliki dio čini PET ambalaža. Za 1 kg PET treba utrošiti 1,9 kg nafte. Recikliranjem staklene ambalaže štede se prirodna bogatstava, energija i prostor te se smanjuje onečišćenje zraka, vode i tla. Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce dovoljna je da žarulja od 100 W gori četiri sata. Dakle iz odvojenog prikupljanja ovih kategorija otpada proizlaze brojne koristi za okoliš i društvo u globalu pa tako i za Općinu Davor.