Popis gospodarskih subjekata s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore u smislu odredbi članka 75. – 83. ZJN u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja, na projektu Izgradnja dječjeg vtića u naselju Davor:

1. CONSULTING PROJECT PLUS d.o.o., Trg Stjepana Radića 15, Kalnik, 48 267 Orehovec