Zbirna i kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća općine Davor

Zbirna i kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća općine Davor

22. veljače 2019. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-ZBIRNA-LISTA-10.03.2019.pdf” title=”IZBORI-ZBIRNA LISTA-10.03.2019″] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-KANDIDACIJSKA-LISTA-L.B.-10.03.2019.pdf” title=”IZBORI-KANDIDACIJSKA LISTA-L.B.-10.03.2019″] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-KANDIDACIJSKA-LISTA-HDZ-10.03.2019.-.pdf” title=”IZBORI KANDIDACIJSKA LISTA-HDZ-10.03.2019.-“] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-KANDIDACIJSKA-LISTA-HSSSDP-10.03.2019.pdf” title=”IZBORI-KANDIDACIJSKA LISTA-HSSSDP-10.03.2019″] Read More
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

31. siječnja 2019. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/01/Godisnje_izvjesce-2018.pdf”] Read More
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

7. veljače 2018. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/02/4de878b129c302714382592cc83ad39d424c515a234a4c0e2c6615f81bec013deb889b32d17a0b749823599ac005d221177fb03e5b074ee6790fb15672f2a850.pdf”] Read More
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

21. studenoga 2017. [dg attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”387,389,390,391,513″] Read More