Financijski izvještaj za 2017.

Financijski izvještaj za 2017.

23. ožujka 2018. Read More
Mjere obrane od poplave općine Davor

Mjere obrane od poplave općine Davor

19. ožujka 2018. Read More
Izvršenje proračuna za 2017. godinu

Izvršenje proračuna za 2017. godinu

16. ožujka 2018. Read More
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

7. veljače 2018. Read More
Plan nabave za 2018.

Plan nabave za 2018.

2. veljače 2018. Read More
Izmjene i dopune plana nabave za 2017.

Izmjene i dopune plana nabave za 2017.

2. veljače 2018. Read More
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine

30. siječnja 2018. J A V N I   U V I D Utvrđuje se nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Davor za razdoblje 2017. – 2022. godine za javni uvid. Javni uvid će početi Read More
Riješenja

Riješenja

9. siječnja 2018. Read More
Odluke

Odluke

9. siječnja 2018. Read More
Plan proračuna za 2018 i projekcija za 2019 i 2020.

Plan proračuna za 2018 i projekcija za 2019 i 2020.

22. prosinca 2017. Read More