POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

10. rujna 2018. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/09/POZIV-NA-SUDJELOVANJE-U-SAVJETOVANJU-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOŠĆU.pdf” title=”POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU”] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/09/Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-izmjena-općeg-akta.pdf” title=”Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu izmjena općeg akta”] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/09/POSLOVNIK-OPĆINSKOG-VIJEĆA-OPĆINE-DAVOR-2018.-Nacrt.pdf” title=”POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DAVOR-2018. – Nacrt”] Read More
Odluka  o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Davor u naselju Davor za projekt „Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova-dječji vrtić (P+1), 2. skupine“

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Davor u naselju Davor za projekt „Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova-dječji vrtić (P+1), 2. skupine“

9. kolovoza 2018. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/08/Odluka-o-suglasnosti-i-prilog-vrtić-DAVOR-1.pdf” title=”Odluka o suglasnosti i prilog-vrtić -DAVOR (1)”] Read More
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Davor

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Davor

9. kolovoza 2018. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/08/Odluka-kućni-ljubimci-2018.pdf” title=”Odluka – kućni ljubimci-2018″] Read More
Odluka programa raspolaganja općinskim zemljištem i program raspolaganja

Odluka programa raspolaganja općinskim zemljištem i program raspolaganja

29. lipnja 2018. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/06/ODLUKA-O.V.-PROGRAM-RASPOLAGANJA-POLJOPRIVREDNIM-ZEMLJIŠTEM.pdf” title=”ODLUKA O.V. – PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM”] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/06/Obrazac-Programa-raspolaganja-polj.-zemljištem-_Op_Davor.pdf” title=”Obrazac Programa raspolaganja polj. zemljištem _Op_Davor”] Read More
POZIV ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

POZIV ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

6. lipnja 2018. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/06/POZIV-ZA-SJEDNICU-OPĆINSKOG-VIJEĆA-5.pdf” title=”POZIV ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA – 5″] Read More
Odluka – plan gospodarenja otpadom

Odluka – plan gospodarenja otpadom

11. travnja 2018. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/04/ODLUKA-O.V.-PLAN-GOSPODARENJA-OTPADOM-Općine-Davor.pdf” title=”ODLUKA O.V. – PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Općine Davor”]   [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/04/PGO_DAVOR_eko_ožujak_2018.pdf”] Read More
Financijski izvještaj za 2017.

Financijski izvještaj za 2017.

23. ožujka 2018. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/03/FINANCIJSKI-IZVJEŠTAJ-OPĆINE-DAVOR-ZA-2017.-GOD..pdf” title=”FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE DAVOR ZA 2017. GOD.”] Read More
Mjere obrane od poplave općine Davor

Mjere obrane od poplave općine Davor

19. ožujka 2018. [dg new_window=”true” columns=”4″ ids=”534,533,532,531,530,529,528,527,526,525,524″] Read More
Izvršenje proračuna za 2017. godinu

Izvršenje proračuna za 2017. godinu

16. ožujka 2018. [dg attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”520,519,517,518,516,515,585″] Read More
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

7. veljače 2018. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2018/02/4de878b129c302714382592cc83ad39d424c515a234a4c0e2c6615f81bec013deb889b32d17a0b749823599ac005d221177fb03e5b074ee6790fb15672f2a850.pdf”] Read More