POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

10. rujna 2018. Read More
Odluka  o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Davor u naselju Davor za projekt „Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova-dječji vrtić (P+1), 2. skupine“

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Davor u naselju Davor za projekt „Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova-dječji vrtić (P+1), 2. skupine“

9. kolovoza 2018. Read More
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Davor

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Davor

9. kolovoza 2018. Read More
Odluka programa raspolaganja općinskim zemljištem i program raspolaganja

Odluka programa raspolaganja općinskim zemljištem i program raspolaganja

29. lipnja 2018. Read More
POZIV ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

POZIV ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

6. lipnja 2018. Read More
Odluka – plan gospodarenja otpadom

Odluka – plan gospodarenja otpadom

11. travnja 2018.   Read More
Financijski izvještaj za 2017.

Financijski izvještaj za 2017.

23. ožujka 2018. Read More
Mjere obrane od poplave općine Davor

Mjere obrane od poplave općine Davor

19. ožujka 2018. Read More
Izvršenje proračuna za 2017. godinu

Izvršenje proračuna za 2017. godinu

16. ožujka 2018. Read More
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

7. veljače 2018. Read More