PRORAČUN OPĆINE DAVOR ZA 2020. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

PRORAČUN OPĆINE DAVOR ZA 2020. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

27. prosinca 2019.             Read More
Snimak 6. sjednice OV – sjednica prekinuta

Snimak 6. sjednice OV – sjednica prekinuta

16. prosinca 2019. Read More
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU  I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

7. prosinca 2019. Read More
Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Davor

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Davor

6. prosinca 2019. Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst) („Narodne novine“broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13, 137/15, 123/17), članka 34. Read More
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

15. studenoga 2019. Read More
Snimak tematske sjednice OV 29.10.2019./AUDIO

Snimak tematske sjednice OV 29.10.2019./AUDIO

30. listopada 2019. Read More
Izvršenje proračuna općine Davor za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019.

Izvršenje proračuna općine Davor za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019.

18. rujna 2019. Read More
Odluka o komunalnom redu 2019.

Odluka o komunalnom redu 2019.

18. rujna 2019. Read More
Snimak 4. sjednice Općinskog vijeća

Snimak 4. sjednice Općinskog vijeća

16. rujna 2019. Read More
Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća općine Davor

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća općine Davor

6. rujna 2019. Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst) („Narodne novine“broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13, 137/15, 123/17), članka 34. Read More