Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Davor

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Davor

6. prosinca 2019. Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst) („Narodne novine“broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13, 137/15, 123/17), članka 34. Read More