PRORAČUN OPĆINE DAVOR ZA 2020. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

PRORAČUN OPĆINE DAVOR ZA 2020. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

27. prosinca 2019.             Read More
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

20. prosinca 2019. Read More
Snimak 6. sjednice OV – sjednica prekinuta

Snimak 6. sjednice OV – sjednica prekinuta

16. prosinca 2019. Read More
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU  I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

7. prosinca 2019. Read More
Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Davor

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Davor

6. prosinca 2019. Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst) („Narodne novine“broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13, 137/15, 123/17), članka 34. Read More