Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave  “Građenje građevine javne i društvene namjene – Društveni dom”

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Građenje građevine javne i društvene namjene – Društveni dom”

21. kolovoza 2019. SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA P R E D M E T :  Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Građenje građevine javne Read More