Plan operativne provedbe programa zaštite od požara

Plan operativne provedbe programa zaštite od požara

17. svibnja 2019. PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA ZAŠTITE OD POŽARA Davor – 2019. Read More
Odluka o sredstvima za financiranje političkih stranaka

Odluka o sredstvima za financiranje političkih stranaka

17. svibnja 2019. Odluka o sredstvima za financiranje političkih stranaka Read More
PLAN NABAVE OPĆINE DAVOR ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE DAVOR ZA 2019. GODINU

17. svibnja 2019. PLAN NABAVE OPĆINE DAVOR ZA 2019. GODINU Read More