Zbirna i kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća općine Davor

Zbirna i kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća općine Davor

22. veljače 2019. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-ZBIRNA-LISTA-10.03.2019.pdf” title=”IZBORI-ZBIRNA LISTA-10.03.2019″] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-KANDIDACIJSKA-LISTA-L.B.-10.03.2019.pdf” title=”IZBORI-KANDIDACIJSKA LISTA-L.B.-10.03.2019″] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-KANDIDACIJSKA-LISTA-HDZ-10.03.2019.-.pdf” title=”IZBORI KANDIDACIJSKA LISTA-HDZ-10.03.2019.-“] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-KANDIDACIJSKA-LISTA-HSSSDP-10.03.2019.pdf” title=”IZBORI-KANDIDACIJSKA LISTA-HSSSDP-10.03.2019″] Read More