Odluka o komunalnoj naknadi i doprinosima

Odluka o komunalnoj naknadi i doprinosima

12. veljače 2019. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/ODLUKA-O-KOMUNALNOJ-NAKNADI-2018.-I.pdf” title=”ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI 2018. I”] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/ODLUKA-O-KOMUNALNOM-DOPRINOSU-I.pdf” title=”ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU I”] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/ODLUKA-O-VRIJEDNOSTI-BODA-za-obračun-komunalne-naknade.pdf” title=”ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA za obračun komunalne naknade”] Read More