FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE DAVOR ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE DAVOR ZA 2018. GODINU

27. veljače 2019. Dokumenti za preuzimanje BILJEŠKE P-VRIO 01.01.-31.12.2018. BILJEŠKE PRRAS 01.01.-31.12.2018. BILJEŠKE OBVEZE 01.01.-31.12.2018. BILJEŠKE BILANCA 01.01.-31.12.2018. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2018-31.12.2018 – OPĆINA DAVOR Read More
Zbirna i kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća općine Davor

Zbirna i kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća općine Davor

22. veljače 2019. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-ZBIRNA-LISTA-10.03.2019.pdf” title=”IZBORI-ZBIRNA LISTA-10.03.2019″] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-KANDIDACIJSKA-LISTA-L.B.-10.03.2019.pdf” title=”IZBORI-KANDIDACIJSKA LISTA-L.B.-10.03.2019″] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-KANDIDACIJSKA-LISTA-HDZ-10.03.2019.-.pdf” title=”IZBORI KANDIDACIJSKA LISTA-HDZ-10.03.2019.-“] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZBORI-KANDIDACIJSKA-LISTA-HSSSDP-10.03.2019.pdf” title=”IZBORI-KANDIDACIJSKA LISTA-HSSSDP-10.03.2019″] Read More
Odluka o komunalnoj naknadi i doprinosima

Odluka o komunalnoj naknadi i doprinosima

12. veljače 2019. [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/ODLUKA-O-KOMUNALNOJ-NAKNADI-2018.-I.pdf” title=”ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI 2018. I”] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/ODLUKA-O-KOMUNALNOM-DOPRINOSU-I.pdf” title=”ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU I”] [pdf-embedder url=”https://davor.hr/wp-content/uploads/2019/02/ODLUKA-O-VRIJEDNOSTI-BODA-za-obračun-komunalne-naknade.pdf” title=”ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA za obračun komunalne naknade”] Read More
ODLUKU O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA OPĆINSKIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE DAVOR OD 01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2019. GODINE

ODLUKU O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA OPĆINSKIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE DAVOR OD 01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2019. GODINE

7. veljače 2019. Read More