DAVOR.HR © 2013 | Sva prava pridržana 

07. 03. 2014. | Izvor: novagradiska.com

Poziv na seminar „Nove prilike za korisnike fondova EU“

Ostale vijesti:

Seminar pod nazivom „Uspješna provedba projekta" održat će se 12.-14. ožujka 2014. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Poslovno inovacijsko potpornog centra Nova Gradiška, upravna zgrada Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o. (1. kat).

 

Voditelj seminara je Larisa Dokuzović, mag.oec., stručni suradnik za EU fondove.

 

Seminar će se sastojati od slijedećih tema:

 

   UPRAVLJANJE PROJEKTOM, PROCESI PROJEKTA, PODRUČJA UPRAVLJANJA PROJEKTOM

   UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

- Upoznavanje s dijelovima ugovora,

 

- Ugovorne obveze grant korisnika

 

- Vježbe- studije slučajeva

 

- planiranje provedbe aktivnosti projekta (gantogram)

 

- planiranje rada projektnog tima

 

   IZVJEŠTAJI

 

Međuizvještaj o napretku projekta

 

Završni izvještaj o napretku projekta

 

Kvartalni izvještaj o napretku projekta

 

Mjesečni izvještaj o napretku projekta

 

   JAVNA NABAVA

   PROBLEMI KOJI NASTAJU TIJEKOM PROVEDBE EU PROJEKATA

 

Ispunjenu prijavnicu, koja je objavljena na službenim stranicama Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o. www.ipng.hr i Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr, poslati faxom na broj 035/359-911 ili na e-mail info@ipng.hr .

 

Krajnji rok za prijavu je 11.ožujak 2014. godine.

 

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj 035/359-911 ili 035/332-000.

 

Način plaćanja: Za sudjelovanje na seminaru potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 100,00 kuna na broj računa 2360000-1101907035.

 

 

Kotizacija treba biti uplaćena do dana početka seminara. Račun ćete primiti nakon edukacije. Molimo Vas da ovu prijavnicu ili sve potrebne podatke naznačene u prijavnici pošaljete e-mailom na info@ipng.hr ili na broj fax-a: 035/359-911 gdje možete dobiti i dodatne informacije o edukaciji.

U okviru programa Poduzetnički impuls 2013. Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje organizira, uz sufinanciranje Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, seminar namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima, udrugama te svim organizacijama, nezaposlenim i zaposlenim osobama, kao i svim zainteresiranima koji žele saznati više o uspješnoj provedbi projekata EU.