DAVOR.HR © 2013 | Sva prava pridržana 

Općina Davor

Ivana Gundulića 35

35425 Davor

OIB: 99199887898 

Telefon:                     035/ 347 333

Fax:                           035/ 347 385

Mobitel:                      098/ 439 526

E-mail:     opcina.davor@sb.t-com.hr

E-mail admin:         admin@davor.hr

KONTAKT:

ADRESA:

object. not exists
Šalji Obriši